Dotační programy

Projekt - Prodloužení trvanlivosti u výrobku Hukvaldské mrkvánky a jejich expanze na celý trh ČR

Informace k dotačnímu programu, který nám pomohl zakoupit nový balící stroj.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Martina Bakery s.r.o. (reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011436) je spolufinancován Evropskou unií.Logo EU Logo MPO© MARTINA BAKERY s.r.o., BĚLSKÁ 601, 739 21, E-MAIL: INFO@MARTINABAKERY.CZ, tel: 558 672 682Informace o dotačních programech